Vítání svatého Martina na Facebooku

Shůry přišla zpráva, že stejně jako loni, i letos k nám v listopadu zavítá svatý Martin, snad na bílém koni, snad na grošované kobyle. Pro všechny, kdo ho chtějí přivítat, ať už v kostele po pochodu světýlek, nebo přímo na městských oslavách, a z plných plic si přitom zazpívat, je tady Píseň o svatém Martinovi.

Záznam písně z přivítání sv. Martina v kostele v roce 2010

Notový zápis refrénu ke stažení.


---Vstup---

Na věži kostela, svatého Martina

Zvony zní radostí, že všecka rodina

Sešla se pozdravit našeho patrona

Koho-to, no přece svatého Martina

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

1.

Dávno tomu jest, co přišla tato zvěst

O Martinu rytíři – církve svaté pilíři,

Který láskou nešetřil a s chudým se rád rozdělil – aleluja

2.

Martin statný voják byl, a srdcem po pravdě toužil

Měl právě 15 roků, když s mečem ostrým po boku

Do armády vstoupil – by zemi svoji chránil – aleluja

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

3.

Rytířem se brzy stal, a čestně si vždy počínal

V důstojnickém plášti svém – na koni dobře kovaném

Povinnosti plnil – všem lidem ochráncem byl – aleluja

4.

Jednou v zimě navečer, když k městu z bitvy rychle spěl

U bran nahý žebrák stál, s prosbou ruce vztahoval:

„Rytíři drahý smiluj se, o málo se mnou rozděl se..“ – aleluja

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

5.

Jen Martin jeho bídu zřel, hned srdcem se mu soucit chvěl

V mžiku meč svůj vytasil a plášť hned ve dví rozdělil

Žebrákovi půlku dal, pak k domovu zas pospíchal – aleluja

6.

Když k spánku Martin ulehal, tu zvláštní sen se mu hned zdál

V půlce pláště oděn stál – sám Kristus Pán a povídal:

„se mnou jsi se rozdělil – a srdce Lásce vystavil.“ – aleluja

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

7.

Ráno, jak se probudil, zřel plášť že opět celý byl

A tak Martin pochopil to povolání Kristovo

Ke křtu brzy přistoupil a začal žíti nanovo – aleluja

8.

Bitev všech hned zanechal, aby Krista následoval

Život Bohu odevzdal a lásku lidem rozdával

Tak biskupem se záhy stal a pokorně si počínal – aleluja

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

9.

Buď Martinův čin šlechetný pro nás vzorem po všechny dny

hlas zvonů pak budiž zvěst, že Martin patronem nám jest

a nechť se zvony kostela zpíváme si zvesela – aleluja

Ref.

S Tebou svatý Martine, vroucně Boha prosíme,

bychom také štědří byli, Láskou k druhým nešetřili – aleluja, aleluja.

 

Text a melodie: Aleš Bláha Šnek

Uvítání svatého Martina v kostele

Uvítání svatého Martina v kostele

Uvítání svatého Martina v kostele

Uvítání svatého Martina v kostele