Vítání svatého Martina na Facebooku
starosta Jiří Crha

Pozvánka starosty

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 12. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 9.–11. listopadu 2018.

Stalo se již dobrou tradicí, že o nejbližším víkendu kolem 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Celý text »

farář Jiří Kaňa

Sváteční slovo faráře

Před více než deseti lety se zástupci maďarského města Szombathély rozhodli vybudovat evropskou stezku svatého Martina po trase vyznačené jemu zasvěcenými kostely až do francouzského města Tours. Rada Evropy ji prohlásila za evropskou kulturní trasu. Martinovi rodáci se s tímto úmyslem obrátili i na naši farnost a Blansko se tak rázem ocitlo na spojnici mezi dávnou Panonií a Galií, tedy dnešním Maďarskem a Francií.

Celý text »

svatý Martin

Pozdrav svatého Martina

Milí přátelé, nepřipadá Vám také, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských slavnostech? A přitom od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět tu milou povinnost osedlat svého koně a přehodit si přes ramena zázračný jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou, na soutoku dvou řek objeví město přezdívané Brána Moravského krasu. Brána, která je, jak jsem se sám nejednou přesvědčil, všem poutníkům otevřena dokořán.

Celý text »


Starosta Jiří Crha: Užijte si bohatý třídenní program

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 12. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 9.–11. listopadu 2018.

Stalo se již dobrou tradicí, že o nejbližším víkendu kolem 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Bohatý třídenní program, připravený k této příležitosti pro všechny generace, vyvrcholí v neděli, kdy společně doprovodíme našeho patrona na cestě od jemu zasvěceného kostela do zámeckého parku, kde mu vzdáme dík za to, že léta drží ochrannou ruku nad naším městem.

O průběhu oslav a připravovaném programu se více dozvíte na těchto internetových stránkách. (varianta: na stránkách Svatomartinského zpravodaje)

Za všechny organizátory této úspěšné společenské a kulturní akce bych vám chtěl popřát dobrou zábavu a spoustu nevšedních zážitků.

Jiří Crha, starosta města

Starosta města Blanska Jiří Crha

Otec Jiří Kaňa: Od kostela k zámku je sice cesta krátká, ale významná

Před více než deseti lety se zástupci maďarského města Szombathély rozhodli vybudovat evropskou stezku svatého Martina po trase vyznačené jemu zasvěcenými kostely až do francouzského města Tours. Rada Evropy ji prohlásila za evropskou kulturní trasu. Martinovi rodáci se s tímto úmyslem obrátili i na naši farnost a Blansko se tak rázem ocitlo na spojnici mezi dávnou Panonií a Galií, tedy dnešním Maďarskem a Francií.

Cesty a stezky odjakživa sloužily k rychlejší dopravě a přesunům zboží i lidí. Římská říše byla svými cestami vedoucími z Říma do všech stran vyhlášená. Bez nich by nemohla fungovat pošta, obchod, ani obrana tak rozsáhlé říše. Cesty však umožňovaly lidem i vzájemné návštěvy a objevování nových krajů.

Středověké město Blansko muselo takovou obcí, ve které se scházely a protínaly cesty v různých směrech určitě také být. Biskup Jindřich Zdík, poté, co neuspěl v Brně, se rozhodl postavit v roce 1140 svůj kostel, zasvěcený svatému Martinovi, právě zde.

Proto i letos k nám zavítá náš světec a my jej doprovodíme – přímo v den jeho svátku – od kostela k zámku. Cesta to bude sice krátká, ale významná. Někoho přivítat z cesty a nebo jej po cestě doprovodit je přece symbolem velké úcty.

Snad nám i těch několik desítek metrů svatomartinského průvodu ulicemi našeho města dodá odvahu nacházet si cestu k druhým lidem a bude-li potřeba, kus cesty s nimi také ujít…

Krásné sváteční dny přeje

Jiří Kaňa, farář od svatého Martina

Farář Jiří Kaňa v průvodu svatého Martina

Svatý Martin: Do Blanska se vracím každý rok obzvláště rád

Milí přátelé, nepřipadá Vám také, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských slavnostech? A přitom od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět tu milou povinnost osedlat svého koně a přehodit si přes ramena zázračný jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou, na soutoku dvou řek objeví město přezdívané Brána Moravského krasu. Brána, která je, jak jsem se sám nejednou přesvědčil, všem poutníkům otevřena dokořán.

Je mi proto velkým potěšením oznámit, že letos mezi Vás zavítám poprvé už v pátek 9. listopadu navečer a společně zde strávíme, věřím, že tři krásné dny.

Rád Vás po roce opět všechny uvidím. Obyvatele, i návštěvníky města. Těším se na shledání s dětmi o pátečním večeru, prozářeném světýlkovým průvodem, na náš společný sobotní přípitek novým vínem i na neděli, kdy s družinou templářských rytířů za zvuků fanfár, vyrazíme po slavné mši na blanenský zámek užít si hodokvas a všeobecné veselí. O tom, co je pro Vás na něm připraveno, se ostatně jako obvykle, dočtete mnohem více na těchto stránkách.

Rovněž mám to potěšení pozvat Vás během svátečního víkendu k mimořádné návštěvě míst spojených s blanenskou historií: malebného zámku a také zdejšího kostela, jehož je mi ctí být už celá staletí patronem.

Za těch bezmála 900 let od vzniku kostela se tu mnohé změnilo: město se rozrostlo, zažilo epochy dobré i zlé, léta tučná i hubená, ale Váš blanenský kostel tu celou dobu stál a stojí nadále. Mějme proto na paměti, že lidé a události do dějin přicházejí a odcházejí, ale jen to, co je ryzí, přetrvává celé věky. To neplatí jen o prastarých stavbách. A nezapomínejme ani na jinou věc: totiž, že není samozřejmé mít možnost se takto v míru, pokoji a hojnosti společně radovat. Buďme i za to vděční.

Přeji Vám všechno dobré a ať Vás vzpomínka na příjemně strávené chvíle o martinských hodech zahřeje u srdce i během šedivých zimních dnů, které brzy zase přijdou.

Závěrem chci ještě moc poděkovat všem, kteří se na přípravě letošního Vítáni svatého Martina jakkoliv podíleli.
Na viděnou v Blansku se opět těší a všem Vám ze srdce žehná

Váš svatý Martin

Svatý Martin připíjí svatomartinským vínem