starosta Ivo Polák

Pozvánka starosty

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 10. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 11.–13. listopadu 2016.

O nejbližším víkendu po 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Celý text »

farář Jiří Kaňa

Sváteční slovo faráře

Se svátkem svatého Martina se již tradičně spojuje husa a pochoutky z ní upravené. Starobylá legenda vypráví o tom, že si Martin získal svým dobrým srdcem u lidí takovou oblibu, až se rozhodli zvolit si jej v Tours za svého biskupa.

Celý text »

svatý Martin

Pozdrav svatého Martina

Milí přátelé, připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských listopadových slavnostech a přitom už od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět milou povinnost osedlat svého bělouše a obléknout jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou na soutoku dvou řek a obklopeno hustými lesy objeví město přezdívané Brána Moravského krasu.

Celý text »


Starosta Ivo Polák: Užijte si bohatý třídenní program

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 10. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 11.–13. listopadu 2016. O nejbližším víkendu po 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Bohatý třídenní program, připravený k této příležitosti, vyvrcholí v neděli, kdy společně doprovodíme našeho patrona na cestě od jemu zasvěceného kostela do zámeckého parku, kde mu vzdáme dík za to, že léta drží ochrannou ruku nad naším městem.

O průběhu oslav a připravovaném programu se více dozvíte na těchto internetových stránkách.

Za všechny organizátory této úspěšné kulturní akce bych vám chtěl popřát dobrou zábavu a spoustu nevšedních zážitků.

Ivo Polák, starosta města Blanska

Starosta města Blanska Ivo Polák (vpravo) a místostarosta Jiří Crha

Otec Jiří Kaňa: Svatý biskup Martin zemřel takový, jakým vždy byl: skromný

Se svátkem svatého Martina se již tradičně spojuje husa a pochoutky z ní upravené. Starobylá legenda vypráví o tom, že si Martin získal svým dobrým srdcem u lidí takovou oblibu, až se rozhodli zvolit si jej v Tours za svého biskupa.

Svatý Martin měl však srdce nejen dobré, ale i skromné. Když se dozvěděl o úmyslu kanovníků – kněží, kteří měli na starosti najít nástupce na uvolněný biskupský stolec, snažil se jim uniknout a hledal skrýš kdesi na zahradě.

Bylo to však údajně hejno hus, které jeho úkryt kejháním prozradilo. Martinovi nezbylo, než to vzít jako vis maior a volbu nakonec přijal.

V této souvislosti by se zdálo, že by si ony husy zasloužily spíše pomník, jako ty, které podle jiné legendy zachránily v Římě Kapitol. Další kulturní vývoj si však jejich zásluhu vysvětlil jinak a místo pomníku jim určil pekáč, troubu a sváteční stůl.

Nechtěl bych však tuto úvahu zakončit kulinářsky. Spíše bych chtěl připomenout, že podle soudobého kronikáře svatý biskup Martin zemřel takový, jakým byl, když se stal biskupem: skromný.

A úplně na závěr prozradím, že hejno hus možná prozradí úkryt svatého Martina i letos, až jej děti s lucerničkami přijdou o sobotním večeru přivítat na farní nádvoří.

Jiří Kaňa, farář od svatého Martina

Farář Jiří Kaňa v průvodu svatého Martina

Svatý Martin: Do Blanska se vracím každý rok obzvláště rád

Milí přátelé, připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských listopadových slavnostech a přitom už od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět milou povinnost osedlat svého bělouše a obléknout jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou na soutoku dvou řek a obklopeno hustými lesy objeví město přezdívané Brána Moravského krasu. Brána, která je, jak jsem se sám nejednou přesvědčil, poutníkům vždy otevřena dokořán.

Je mi plesem a radostí oznámit Vám všem, že k Vám zavítám poprvé už v pátek 11. listopadu v 11 hodin a společně strávíme věřím, že krásné tři dny. Víte, i když je na světě více měst a dokonce velkoměst jejichž jsem patronem, sem, do Blanska, se vracím každý rok obzvláště rád.

Těším se na setkání s jeho obyvateli i návštěvníky. Těším se na shledání s dětmi o sobotním večeru, prozářeném světýlkovým průvodem i na neděli, kdy s celou mou družinou za zvuků fanfár vyrazíme po slavné mši na blanenský zámek užít si martinských hodů a všeobecného veselí.

Opět tu bude připraven rušný jarmark plný lahůdek a laskomin z plodů letošní úrody, cinkotu číší přetékajících novým vínem, výrobků fortelných řemeslníků, a také zpestřený přítomností rozličných hudebníků, kejklířů a jiných umělců kteří nejen tělo, ale též lidskou mysl svými frajkumšty oblažit svedou. O tom všem se, ostatně jako obvykle, dočtete mnohem více na těchto stránkách.

Rovněž mám to potěšení pozvat Vás všechny během svátečního víkendu k mimořádné návštěvě míst spojených s blanenskou historií: malebného zámku a také zdejšího kostela, jehož je mi ctí být už celá staletí patronem. Je to již 880 let, co se Zdík rozhodl v Blansku vystavět první kostelík a musel pro svůj cíl překonat nemálo příkoří.

Mnoho se od těch dávných časů změnilo: město se rozrostlo, zažilo epochy dobré i zlé, léta tučná i hubená, ale Váš blanenský kostel tu celou tu dobu stál a stojí nadále. Mějme proto na paměti, že lidé a události do dějin přicházejí a odcházejí, ale jen to, co je ryzí, přetrvává celé věky. A neplatí to jen o prastarých stavbách...

Závěrem chci ještě moc poděkovat všem, kteří se na přípravě letošní slavnosti jakkoliv podíleli.

Na viděnou v Blansku se opět těší a všem Vám ze srdce žehná

Váš svatý Martin

Svatý Martin připíjí svatomartinským vínem