starosta Ivo Polák

Pozvánka starosty

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 11. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 10.–12. listopadu 2017.

O nejbližším víkendu po 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Celý text »

farář Jiří Kaňa

Sváteční slovo faráře

V loňském roce jsme si připomněli 880 let od první písemné zmínky o Blansku a o kostele, který zde hodlal postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík. Svůj záměr naplnil, a od roku 1140 u nás stojí kostel svatého Martina. Od té doby se pod jeho střechou, na skalnatém útesu nad řekou Svitavou, setkávají lidé spojení křesťanskou vírou, aby do rukou Božích vkládali své životy.

Celý text »

svatý Martin

Pozdrav svatého Martina

Milí přátelé, připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských listopadových slavnostech, a přitom už od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět milou povinnost osedlat svého bělouše a přehodit si přes ramena zázračný jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou, na soutoku dvou řek a obklopeno hustými lesy, objeví město přezdívané Brána Moravského krasu. Brána, která je, jak jsem se sám nejednou přesvědčil, poutníkům vždy otevřena dokořán.

Celý text »


Starosta Ivo Polák: Užijte si bohatý třídenní program

Vážení občané a návštěvníci Blanska, dovolte mi, abych vás jménem našeho města, jakožto hlavního pořadatele, co nejsrdečněji pozval na 11. ročník Blanenského vítání svatého Martina ve dnech 10.–12. listopadu 2017. O nejbližším víkendu po 11. listopadu vítáme pravidelně v Blansku svatého Martina s jeho družinou.

Bohatý třídenní program, připravený k této příležitosti, vyvrcholí v neděli, kdy společně doprovodíme našeho patrona na cestě od jemu zasvěceného kostela do zámeckého parku, kde mu vzdáme dík za to, že léta drží ochrannou ruku nad naším městem.

O průběhu oslav a připravovaném programu se více dozvíte na těchto internetových stránkách.

Za všechny organizátory této úspěšné kulturní akce bych vám chtěl popřát dobrou zábavu a spoustu nevšedních zážitků.

Ivo Polák, starosta města Blanska

Starosta města Blanska Ivo Polák (vpravo) a místostarosta Jiří Crha

Otec Jiří Kaňa: Obce a kostely přináší potřebnou stabilitu pro naše soužití

V loňském roce jsme si připomněli 880 let od první písemné zmínky o Blansku a o kostele, který zde hodlal postavit olomoucký biskup Jindřich Zdík. Svůj záměr naplnil, a od roku 1140 u nás stojí kostel svatého Martina. Od té doby se pod jeho střechou, na skalnatém útesu nad řekou Svitavou, setkávají lidé spojení křesťanskou vírou, aby do rukou Božích vkládali své životy.

Letošní archeologický průzkum u kostela však pravděpodobně pozmění naše historické poznatky. U kostela se totiž našly stopy odkazující už na 10. století. Probouzejí tak fantastickou představu více než tisícileté živé existenci tohoto místa.

Zatímco uspořádání státní společnosti podléhá v dějinách mnohým změnám, obce a jejich kostely vykazují naopak velkou historickou stabilitu. Kromě svobody přetvářet společnost a její prostředí potřebujeme i tuto stabilitu, důležitou nejen pro naše soužití a bezpečí, ale zejména pro naši víru a naději. Víru, že je možno i dnes najít hodnoty, které obstály v těžkých dějinných zkouškách. Naději, že zde s velkou pravděpodobností budou také po nás. Naději, že má cenu žít, ženit se, vdávat se, rodit a vychovávat děti pro budoucnost.

Ať budou ony zítřky světlé, nebo tmavé, křesťanské hodnoty, jeden ze silných kořenů naší kultury, jim dokážou dát smysl. Jen díky své víře v budoucnost dovedli dávní obyvatelé oživit Blansko a díky jejich naději zde můžeme žít a tvořit obec také my.

Jiří Kaňa, farář od svatého Martina

Farář Jiří Kaňa v průvodu svatého Martina

Svatý Martin: Do Blanska se vracím každý rok obzvláště rád

Milí přátelé, připadá mi, jako by to bylo včera, co jsem Vám naposledy ze sedla zamával na loňských listopadových slavnostech, a přitom už od těch okamžiků uplynul zas celý rok! A tak mám opět milou povinnost osedlat svého bělouše a přehodit si přes ramena zázračný jezdecký plášť, abych se vydal na dlouhou cestu, na jejímž konci se přede mnou, na soutoku dvou řek a obklopeno hustými lesy, objeví město přezdívané Brána Moravského krasu. Brána, která je, jak jsem se sám nejednou přesvědčil, poutníkům vždy otevřena dokořán.

Je mi plesem a radostí ohlásit, že k Vám zavítám poprvé už v pátek 10. listopadu navečer a společně strávíme, věřím, tři krásné dny.

Rád Vás všechny zase uvidím, jak obyvatele, tak i návštěvníky města. Těším se na shledání s dětmi o pátečním večeru, prozářeném světýlkovým průvodem, na náš společný sobotní přípitek novým vínem i na neděli, kdy s celou družinou, za zvuků fanfár, vyrazíme po slavné mši na blanenský zámek užít si hodokvas a všeobecné veselí. O tom všem se, ostatně jako obvykle, dočtete mnohem více na těchto stránkách.

Rovněž mám to potěšení pozvat Vás všechny během svátečního víkendu k mimořádné návštěvě míst spojených s blanenskou historií: malebného zámku a také zdejšího kostela, jehož je mi ctí být už celá staletí patronem.

Za těch bezmála 900 let od vzniku kostela se mnohé změnilo: město se rozrostlo, zažilo epochy dobré i zlé, léta tučná i hubená, ale Váš blanenský kostel tu celou tu dobu stál a stojí nadále. Mějme proto na paměti, že lidé a události do dějin přicházejí a odcházejí, ale jen to, co je ryzí, přetrvává celé věky. To neplatí jen o prastarých stavbách. A nezapomínejme ani na jinou věc: totiž, že není samozřejmé, mít možnost se takto v míru, pokoji a hojnosti společně radovat. Buďme i za to vděční.

Přeji Vám vše dobré a ať Vás vzpomínka na příjemně strávené chvíle o martinských hodech potěší i během všedních dnů, které po nich zase přijdou.

Závěrem chci ještě moc poděkovat všem, kteří se na přípravě letošní slavnosti jakkoliv podíleli.

Na viděnou v Blansku se opět těší a všem Vám ze srdce žehná

Váš svatý Martin

Svatý Martin připíjí svatomartinským vínem