Vítání svatého Martina na Facebooku

 

starosta Jiří Crha

Pozvánka starosty

Vážení obyvatelé Blanska, milí návštěvníci svatomartinských oslav, rád bych vás co nejsrdečněji pozval na 15. ročník blanenského Vítání svatého Martina, které připravujeme na 11. až 14. listopadu 2021. Loňské oslavy patrona našeho města jsme si kvůli nejrůznějším covidovým omezením mohli připomenout jen on-line akcemi, přesto se připomínky svatého Martina i loni objevily také přímo v ulicích Blanska – ať už jde o výzdobu Poduklí, slavnostní osvětlení nebo verše nastříkané na chodníky.

Celý text »

Otec Jiří Kaňa

Sváteční slovo
Otce Jiřího Kani

Vítání svatého Martina v loňském roce 2020 proběhlo za velmi skromných podmínek. Jedinou akcí, která se v jeho rámci mohla uskutečnit, byla slavnostní bohoslužba, byť přenášená on line. Tím se také nepřímo potvrdilo, že tradiční hody nebo pouť, ať probíhají v jakékoli podobě, mají svůj plnohodnotný základ v kostele a jeho svatém patronu.

Celý text »

svatý Martin

Pozdrav svatého Martina

Milí Blanenští,
můj bílý kůň již netrpělivě začíná hrabat kopytem, což je neklamným znamením blížícího se podzimu a mé pravidelné návštěvy v milovaném Blansku. K vám do Blanska, města na soutoku dvou řek, se vracím vždy rád. Městu jsem již dlouhá léta patronem i ochráncem a jeho lid vždy s radostí osobně pozdravím.

Celý text »


Starosta Jiří Crha: Užijte si bohatý čtyřdenní program

Vážení obyvatelé Blanska, milí návštěvníci svatomartinských oslav, rád bych vás co nejsrdečněji pozval na 15. ročník blanenského Vítání svatého Martina, které připravujeme na 11. až 14. listopadu 2021. Loňské oslavy patrona našeho města jsme si kvůli nejrůznějším covidovým omezením mohli připomenout jen on-line akcemi, přesto se připomínky svatého Martina i loni objevily také přímo v ulicích Blanska – ať už jde o výzdobu Poduklí, slavnostní osvětlení nebo verše nastříkané na chodníky.

Věřím, že letos se budeme moci vrátit k tradičnímu pojetí oslav, které nabídnou bohatý čtyřdenní program pro všechny věkové kategorie od nejmenších až po dospělé. A že nám pandemická situace dovolí uspořádat také nedělní vyvrcholení akce v podobě slavnostní mše v kostele zasvěceném svatému Martinovi a následně také celodenního programu v zámeckém parku.

Právě na nedělní historický jarmark a program v zámeckém parku bych vás letos rád pozval ještě z jiného důvodu. V návaznosti na loňská omezení se totiž vedení města spolu s hlavním organizátorem, Kulturním střediskem města Blanka, dohodlo, že nedělní program blanenského Vítání svatého Martina letos zcela mimořádně nabídneme všem zdarma.

Vnímáme to jako jistou formu poděkování za to, jak jsme v Blansku společně zvládli covidová omezení i zajištění pomoci potřebným. Věřím, že zrovna oslavy patrona našeho města jsou vhodnou akcí, která by mohla pomoci vrátit do běžných kolejí kulturní a společenský život ve městě.

Rád bych vám za všechny organizátory popřál příjemnou zábavu i nevšední nejen kulturní zážitky,

Jiří Crha, starosta města Blanska

Starosta města Blanska Jiří Crha

Otec Jiří Kaňa: Nenechme si ujít příležitost sejít se s přáteli

Vítání svatého Martina v loňském roce 2020 proběhlo za velmi skromných podmínek. Jedinou akcí, která se v jeho rámci mohla uskutečnit, byla slavnostní bohoslužba, byť přenášená on line. Tím se také nepřímo potvrdilo, že tradiční hody nebo pouť, ať probíhají v jakékoli podobě, mají svůj plnohodnotný základ v kostele a jeho svatém patronu.

Dřív lidé více rozlišovali mezi všedním a svátečním dnem. Bylo to poznat především na práci. O svátcích se s ní přestalo, aby se ušetřený čas mohl věnovat lidem a zábavě. Rozdíl byl i v jídle nebo oblékání. Zatímco všední kroj byl oblečením pracovním, slavnostní kroj se nosil jen o svátcích a v každém regionu jej zdobili obdobně. Svátek patrona místního kostela patřil od nepaměti k těm největším v roce.

V současnosti se tyto zmíněné rozdíly už velmi rozostřily. Dobré jídlo nebo hezké šaty může mít kdokoli kdykoli a na zábavu nemusí čekat celý rok. Tím se velmi smazává nejen význam hodů a místních poutí, ale také ostatních tradičních svátků, jako jsou Vánoce nebo Velikonoce. Už prostě nejsou pro mnoho lidí vzácné.

O to víc se při uplynulé pandemii ukázalo, jak je důležité tyto křesťanské tradice pořád nějak držet při životě. V době, kdy se lidé prakticky nemohli scházet, a program našeho Vítání byl omezen na minimum, bylo přesto možné uskutečnit alespoň bohoslužbu. Potvrdilo se, že je jakýmsi základním kamenem celého Vítání, ať už se pak program podaří sestavit skromně nebo košatě.

I když se bohoslužby za normálních okolností většina veřejnosti nezúčastní, jde o nejstarší prvek všech hodů a poutí. Dodává jim smysl a charakter, protože zdůrazňuje poděkování za život, vztahy, lásku, práci lidí a dary přírody. Přináší také povzbuzení příkladem svatého patrona a v neposlední řadě pomáhá udržovat zdravé rozlišování mezi všedním a svátečním.

V našem městě oslavíme v tomto duchu slavnost svatého Martina letos již po 881. a i když jsme kulaté výročí v roce 2020 příliš oslavit nemohli, letos si už radost ze společných setkání a vzájemného obohacení s přáteli z blízka i dáli nenechme při Vítání svatého Martina ujít.

To všem přeje Otec Jiří Kaňa, farář od svatého Martina

Otec Jiří Kaňa v průvodu svatého Martina

Svatý Martin: Do Blanska se vracím každý rok obzvláště rád

Milí Blanenští,
můj bílý kůň již netrpělivě začíná hrabat kopytem, což je neklamným znamením blížícího se podzimu a mé pravidelné návštěvy v milovaném Blansku. K vám do Blanska, města na soutoku dvou řek, se vracím vždy rád. Městu jsem již dlouhá léta patronem i ochráncem a jeho lid vždy s radostí osobně pozdravím.

Letos se do Blanska obzvláště těším, neboť v roce minulém mi nákaza zlá zabránila osobně se pozdravit s lidmi mi tak milými a připít si s nimi číší dobrého svatomartinského vína.

S radostí a potěšením tedy oznamuji, že letos se klapot kopyt mého bílého koně blanenskými ulicemi poprvé rozlehne o pátečním večeru 12. listopadu, kdy zamířím do zdejšího kostela na setkání s dětmi, mými nejvěrnějšími zastánci a podporovateli. S vámi dospělými pak rád pozvednu číši s novým svatomartinským vínem v sobotu v parku zámeckém. V neděli pak nazuji parádní škorně, vyhřebelcuji svého bílého koně a s celou svou družinou za zvuků fanfár projdeme ulicemi městskými k zámku užít si martinského veselí, hodokvasu a historického reje. Velkolepé přivítání, které mi Blansko v listopadu každoročně připravuje, si nenechám ani letos ujít!

Nechť přípravy oslav započnou! Ať vám prastarý zvon Poledník, jež je od nepaměti v blanenské věži kostelní zavěšen, oznamuje vždy samé dobré zprávy, ať se vy, občané blanenští, můžete i nadále společně setkávat. Přeji vám hojnost štěstí a božího požehnání!

Na viděnou v Blansku se opět těší a všem vám ze srdce žehná váš svatý Martin

Svatý Martin připíjí svatomartinským vínem